Lĩnh vực kinh doanh của bạn là gì?

Về chúng tôi

Chúng tôi đảm bảo các khoá học tại Tayllorcox CR đạt trên mức tiêu chuẩn quốc tế. Chi phí cạnh tranh và chất lượng hàng đầu. Chúng tôi liên tục đạt trong top 10 đơn vị của tổ chức ATO (tổ chức chứng nhận đào tạo) với giáo trình giảng dạy chất lượng, đội ngũ giảng viên hàng đầu và những nền tảng cung cấp cho khách hàng.

Giáo trình và Đào tạo

Các giáo trình hàng đầu trên thị trường. Đội ngũ đánh giá viên quốc tế từ ATO ( Tổ chức chứng nhận đào tạo). Phương pháp học được công nhận toàn cầu.

Chứng chỉ

Các chứng chỉ của Tayllorcox đáp ứng các quy định và quy trình chứng nhận khắt khe. Điều này giúp doanh nghiệp gắn bó với người lao động, đối tác và có được sự tôn trọng của khách hàng.

Hội thảo

Nơi những người khác kết thúc, chúng tôi bắt đầu mới. Không còn những khoá học thông thường. Chúng tôi có những hội thảo rất thực tế để nắm bắt nhu cầu riêng của khách hàng. Nhờ đó doanh nghiệp có thể cạnh tranh dẫn đầu thị trường!

Tìm kiếm lời khuyên hoặc cần thêm thông tin

Để lại thông, chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất