LANGUAGE

EN

Dotazy? Volejte, mailujte..

+420 222 553 101

cz@tayllorcox.com

Hledáte řešení na míru? Rádi připravíme individulní řešení!
Submit >

OHSAS 18001 | BOZP


OHSAS 18001

Bezpečnost a Ochrana Zdraví při Práci

Chci získat 18001 certifikát Transfer k TAYLLORCOX

Máte dotaz? d

Zeptejte se certifikovaných auditorů TAYLLORCOX.

Volejte: +420 222 553 101

 

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

OHSAS 18001 představuje certifikaci systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) anglicky Occupational Health and Safety Assessment Specification. Jde o mezinárodně nejrespektovanější standard pro eliminaci rizik při současném zvyšování pracovního výkonu organizace.

Skutečnost, že disponujete certifikátem OHSAS 18001 dává Vašim klientům na vědomí, že máte výrazný zájem na ochraně svých pracovníků. A nejenom to - navíc splníte většinu legislativních požadavků BOZP. Systém řízení Vám umožní kontrolovat vaše rizika pro ochranu zdraví a bezpečnost práce, zdokonalovat bezpečnost v podniku a vytvářet bezpečné prostředí pro současné pracovníky.

Certifikace OHSAS 18001 ve třech krocích

Chcete znát přesný rozsah certifikace, včetně všech obvyklých kroků? Kontaktujte nás. Stručně řečeno, pro absolvování certifikačního auditu potřebujete připravit Interní Audit + odpovědného manažera pro realizaci certifikačního auditu.  • Interní Audit

    Potřebujete získat kvalifikovaný odhad připravenosti spol. na OHSAS certifikaci? Assesment Vám ukáže vyspělost procesů!

  • Školení

    Nezapomeňte ustanovit novou roli Interního Auditora. Nemáte kvalifikaci? Přijďte k nám na oficiální kurz.

  • Certifikace

    Vedoucí Auditor TAYLLORCOX přezkoumá systém řízení + interview se zaměstnanci. Gratulujeme!

Fakta o BOZP - OHSAS 18001

Standard OHSAS vám pomůže naplnit právní a procesní požadavky BOZP.  Mezi zaměstnanci nastavíte pravidla pro maximální bezpečnost a odpovědnost chování při práci. Další důvody:

:: Je prevencí před vznikem negativních událostí, incidentů a havárií; zavedené prokazatelně zvyšuje ochranu zdraví;

:: Systém bezpečnosti práce je plně integrovatelný s ochranou životního prostředí (ISO 14001) a řízením kvality (ISO 9001);

:: Dává stejnou prioritu jak bezpečnosti práce, ochraně životního prostředí, zajištění kvality, tak i ekonomickým hlediskům


OHSAS Occupational Health and Safety System - Managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je určen všem organizacím, které chtějí posílit bezpečnost a zdraví svých zaměstnanců.

Svojí strukturou je identický a tudíž kompatibilní s ISO 9001 a ISO 14001. Pokud systém audituje kvaifikovaný auditor z oboru, získáte navíc důležitou zpětnou vazbu pro odstranění byrokratických překážek. Auditované BOZP vám navíc pomůže zajistit revizi plnění legislativních požadavků v oblasti bezpečnosti i ochrany zaměstnanců (nemoci, havárie), čímž také posílíte produktivity celé organizace.Nezaměřujeme se na pouhé plnění dílčích oblastí dle audit packu, ale snažíme se za pomocí auditu identifikovat rizikové oblasti, posoudit jejich závažnost a nastavit eliminaci. Získáte nezávislé auditorské zhodnocení proaktivní bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - čímž chráníte management a statutární zástupce spol.

Jakékoli nebezpečí a riziko znamená snížení produktivity, sankce, oslabení personálního týmu a zpomalení provozu. Profesionální tým auditorů TAYLLORCOX vám pomocí auditu pomůže vybudovat flexibilní a přitom funkční BOZP.FAQ certifikace OHSAS 18001

  Je OHSAS 18001 standard?
Ano, jedná se o mezinárodní zkratku Occupational Health and Safety Assesment System. Norma obsahuje pokyny pro identifikaci a řízení bezpečnostních a zdravotních rizik. OHSAS je nedílnou součástí všech organizací, které chtějí aktivně řešit nejenom legislativní povinnosti, ale také vyjasnit mezi zaměstnanci kompetence, snížit rizika a posílit produktivitu práce.
  Je OHSAS kompatibilní s ISO normami?
Ano, tento systém je plně kompatibilní a má identickou strukturu s ISO 9001 a ISO 14001. Všechny tyto 3 systému lze u certifikačního orgánu TAYLLORCOX auditovat jako jeden integrovaný systém řízení kvality, enviromentu a bezpečnosti.
  Jaké jsou hlavní důvody certifikace OHSAS 18001?
Protože je standard zaměřený zejména na bezpečnost, ochranu zdraví, certifikace pro organizace znamená:
- dohled nad plněním bezpečnostních a zdravotních předpisů
- vyšší důvěryhodnost pro dodavatele, obchodní a realizační partnery
- zvýšené povědomí o rizicích, kompetencích a odpovědnosti každého z týmu
- certifikace výrazně snižuje pojistné částky, vzhledem k proaktivnímu přístupu
- prevence v prodobě OHSAS je prokazatelně úspornější, než pokuty, sankce a personální výpadky
 
 
 
 
 
 
 

Vyžádat nabídku
Případové studie