LANGUAGE

EN

Dotazy? Volejte, mailujte..

+420 222 553 101

cz@tayllorcox.com

Hledáte řešení na míru? Rádi připravíme individulní řešení!
Submit >

TPL 1607 | ČNB


TPL 1607

Certifikace odborné způsobilosti pro poskytovatele a distributory spotřebitelských úvěrů

Získat novou certifikaci Obnovit stávající certifikaci

Nejrychlejší konakt

Certifikaci připravíme na míru potřebám organizace.

Volejte: +420 222 553 101

 

TPL Trusted Provider of Loans | Certifikace důvěryhodného poskytovatele / distributora spotřebitelských úvěrů

Nový zákon o poskytování spotřebitelských půjček zcela zásadně mění zaběhlé standardy. Specifikuje jasná pravidla kdo, za jakých podmínek může úvěr poskytnout, či zprostředkovat. Od 1.1.2017 musí splnit odbornou způsobilost všechny fyzické osoby, které komunikují s klienty, tak právnické osoby poskytující / zprostředkovávající spotřebitelské úvěry.

Trusted Provider of Loans (TPL 1607)

Trusted Provider of Loans (TPL) vychází z nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) do zákona o spotřebitelských úvěrů. Standard vznikl v Bruselu a nyní je postupně harmonizován do všech zemí EU. Právě tento standard musí implementovat všechny organizace poskytující, či zprostředkovávající spotřebitelské úvěry. Legislativní povinnost začíná 1.1.2017.

TPL - Certifikát shody se zákonem o spotřebitelském úvěru

Jedním z nejefektivnějších způsobů, jak prokázat ČNB harmonizaci procesů s tímto standardem je certifikační audit. TPL Framework představuje metodiku pro dodržování příslušných předpisů, principů, procesů v rámci spotřebitelských úvěrů, na základě platných směrnic Evropského parlamentu a Rady.

3 kroky ke splnění požadavků zákona o spotřebitelském úvěru

Certifikační schéma TPL je použitelné pro jakoukoliv právnickou i fyzickou osobu, která poskytuje, či zprostředkovává spotřebitelské úvěry. Po jeho úspěšném absolvování získá organizace certifikát Trusted Provider of Loans, včetně auditní zprávy, která deklaruje soulad s Evropskou směrnicí o spotřebitelském úvěru v návaznosti na legislativní úpravu ustanovenou zákonem a prováděcími předpisy Ministerstva Financí a ČNB.  • Interní Audit

    Potřebujete získat kvalifikovaný odhad připravenosti na získání licence ČNB? Assesment Vám ukáže vyspělost procesů!

  • Školení

    Klíčová certifikace pro všechny, kteří přicházejí do styku s klienty. Přijďte na oficiální kurz.

  • Podání dokumentace na ČNB

    Poskytovatel popř. zprostředkovatel následně absolvuje schvalovací proces u České Národní Banky.

Certifikace TPL 1607 ve třech krocích

Professional Certificate in Consumer Credit

Nový zákon vyžaduje akreditované zkoušky od každého, kdo jménem firmy poskytuje / zprostředkovává nebankovní úvěry. To znamená nejenom statutární zástupce, ale především každý úvěrový specialista, obchodník, nebo zprostředkovatel.

Certifikace je realizována akreditovanou osobou, resp. certifikačním orgánem tak, jak stanovuje ČNB. Vydané osvědčení o kvalifikaci je / bude obdobu evropského Professional Certificate in Consumer Credit.Trusted Provider of Loans

Odborná způsobilosti není jediné kritérium. Poskytovatel popř. zprostředkovatel musí následně projít schvalovacím procesem u České Národní Banky. Schvalovacím procesem ČNB musí také projít jeho pracovníci.

Organizace musí být schopna transparentně prokázat kompatibilitu interních procesů s legislativou, tzv. Trusted Provider of Loans. Nejenom z důvodu právní ochrany, kdy sankce mohou vést až k zastavení činnosti. Certifikace organizace výrazně urychlí proces a zvýší šanci na vydání licence u ČNB.Evropská směrnice o spotřebitelském úvěru není pro TAYLLORCOX žádnou novinkou. V řadě dalších zemích již původně bruselský standard TPL certifikoval. Na úrovni organizace i odpovědných osob.

Certifikační orgán TAYLLORCOX splňuje veškeré nároky ČNB pro pořádání odborných zkoušek, jako je např. řádná akreditační i dovolací komise s nezbytnou kvalifikací, bezpečnostní a kontrolní opatření, či uchování informací a prováděcích právních předpisů.Otázky a odpovědi

  Co je cílem zákona o spotřebitelském úvěru?
Nový zákon o spotřebitelském úvěru pomůže zvýšit kvalitu, zpřehlední poskytované služby a výrazně eliminuje poplatky ve prospěch spotřebitelů. Nastavením rovných podmínek dojde také k pročištění trhu. V současnosti jen v ČR existuje 60.000 poskytovatelů nebankovních půjček, které nejsou regulovány (k podnikání stačil Živnostenský list).
  Jakou roli hraje certifikační orgán TAYLLORCOX v získání licence?
Systematické zprůhlednění trhu bude zajištěno centrálním licencováním u České Národní Banky a dohledem akreditovaného certifikačního orgánu TAYLLORCOX. Nejenom zákon, ale i vyhláška ČNB tak navždy změní trh spotřebitelských úvěrů. ČNB ani Ministerstvo financí nedisponuje možnostmi, jak zajistit školení a certifikaci všech osob, které jednají jménem firmy s klienty, nebo zajistit audit právnické osoby.
  Jaké je lhůta pro nastavené všech procesů, včetně zmíněné certifikace?
Všichni poskytovatelé i zprostředkovatelé musejí do 3 měsíců od účinnosti zákona podat žádost k ČNB vč. Prokázání splnění všech zákonem stanovených standardů a prokázání odborné způsobilosti všech pracovníků organizace.
  Potřebuji pro získání licence ČNB něco, co služby TAYLLORCOX neobnáší?
Certifikační orgán TAYLLORCOX splňuje veškeré nároky ČNB pro pořádání odborných zkoušek, jako je např. Řádná akreditační i dovolací komise s nezbytnou kvalifikací, bezpečnostní a kontrolní opatření, či uchování informací a prováděcích právních předpisů.
  Jaké postihy v případě porušení nových povinností čekají na nebankovní poskytovatele a distributory spotřebitelských úvěrů?
U menších provinění bude uložena sankce ve výši až 20 mil. Kč, dle typu deliktu či přestupku. Další výraznou změnou spojenou s ochranou spotřebitele je i možnost sankcionovat poskytovatele v případech, kdy zprostředkovatel jeho úvěrů není certifikován nebo porušuje zákonné podmínky. 

Opakované přestupky a větší problémy budou nově znamenat pozastavení, či odnětí licence ČNB k provozování podnikatelské činnosti. Nový zákon se vztahuje na stávající i nové organizace. Těm v případě nesplnění podmínek hrozí odmítnutí udělení souhlasu, vyloučení z profesních sdružení (komory, asociace..)
 
 
 
 
 

Vyžádat nabídku
Případové studie