LANGUAGE

EN

Dotazy? Volejte, mailujte..

+420 222 553 101

cz@tayllorcox.com

Hledáte řešení na míru? Rádi připravíme individulní řešení!
Submit >

ISO/IEC 20000-1 | ITSM


ISO/IEC 20000-1

IT Service Management (ITIL & ITSM)

Chci získat ISO 20000-1 certifikát Transfer k TAYLLORCOX

Contact us

Certifikaci připravíme na míru potřebám organizace.

Volejte: +420 222 553 101

 

ISO/IEC 20000-1 Certifikace, která vám zefektivní IT Service Management

Z pohledu akreditačních požadavků patříme k absolutní špičce ve světě. V ČR jsme jako vůbec první získali akreditaci ISO/IEC 20000, patříme tak k nejzkušenějším průkopníkům (potvrzeno referencemi) v tomto odvětví.

ITSM podle ISO/IEC 20000 se oproti ITIL zaměřuje na kritéria, která pomáhají zefektivnit IT. ISO 20000-1 definuje „co bychom měli dělat“, ITIL stanoví „jak bychom to měli dělat". Jde defacto o 2 strany jedné mince. K dosažení optimální úrovně je nejlepší řešení právě certifikace ISO/IEC 20000-1.

Certifikace ISO 20000 ve třech krocích

Chcete znát přesný rozsah certifikace, včetně všech obvyklých kroků? Kontaktujte nás.  • Žádost o certifikaci

    Prvním krokem je vyplnění žádosti o certifikaci / recertifikaci, nebo transfer certifikace

  • Dotazník k certifikaci

    Před provedením auditu potřebujeme zodpovědět otázky, které slouží jako vodítko k úspěšné přípravě.

  • Certifikační audit

    V případě shody s požadavky dané normy získá organizace akreditovaný certifikát. Gratulujeme!

Fakta o ISO 20000-1 certifikaci

Největší přínos ISO 20000 znamenají její první dvě části:

> ISO/IEC 20000-1 Information technology – Service management – Part 1: Specification

> ISO/IEC 20000-2 Information technology – Service management – Part 2: Code of practice

1. část je určena auditorům pro posuzování shody ITSM s IT za účelem efektivnějšího nastavení služeb, interního auditu, nebo získání mezinárodně akreditované certifikace.

2. část "Code of Practice" představuje manuál, jak tyto procesy implementovat. Samotná norma však nestačí. Doporučuje se rovněž získání školení min. v úrovni ISO/IEC 20000 Foundation a ITIL Foundation. Pro organizace může implementace normy ISO/IEC 20000 znamenat:

- Zefektivnění svého vlastního „core businessu“;

- Řízení IT služeb od strategie až po KPI a SLA IT služeb;

- Získání konkurenční výhody před ostatními poskytovateli IT služeb;

- Standardizaci procesů a zefektivnění činnosti při poskytování IT služeb;

- Minimalizaci výpadků s podstatným zvýšením kvality IT podpory a dostupnosti IT služeb;

- Standardní procesy umožňující rychlé přizpůsobení IT změnám v podnikání nebo rozdílným požadavkům zákazníků.ITIL jako sada best practice “doporučených manažerských postupů” pomáhá transformovat strategické požadavky do konkrétních IT služeb, ať už pro interní zaměstnance, nebo pro koncové zákazníky. ITIL se však zaměřuje na znalosti odborníků v oblasti IT, tj. jde o personální kvalifikaci.

Před ISO 20000 standardem tak neexistoval standard, který by definoval jak mají tyto postupy v procesně řízené organizaci vypadat. Právě tuto mezeru vyplnila norma ISO 20000 a stal se z ní celovsvětový standard postavený na principech ITIL pro účely nastavení procesů v organizaci, včetně jejich následné certifikace.Nejvíce zkušeností

Jsme #1. certifikační orgán, který získal akreditaci ISO/IEC 20000-1 na území České a Slovenské republiky.

Nejvýznamnější klienti

IT Service Managementu rozumíme. Auditoři TAYLLORCOX u klientů jako je O2, IBM, České Rediokomunikace, GiTy, Státní Tiskárna Cenin, GC System, CCA Group, ČD Telematika, ICZ realizují certifikace, workshopy, akreditované tréninky a účastní se implementačních projektů.

Nejsilnější auditorský tým

TAYLLORCOX vyškolil přes 85% ITSM auditorů v ČR za pomocí členů organizace itSMF UK. Nemáme rekvalifikované auditory z jiných oborů. Naši lidé jsou zkušení ITSM manažeři z praxe, kteří získali nejvyšší kvalifikace v úrovni ITSM Lead Auditor & ITIL Expert

Nejlepší poměr cena / přínos

Nejsme a nechceme být nejlevnější na úkor kvality. Trvale udržujeme konkurenceschopné ceny, které jsou mnohem více, než kdekoliv jinde vyvážené přidanou hodnotou pro klienta. Vše realizujeme vlastními zdroji, tj. cena neobsahuje externí náklady "zprostředkovatelů".

Přesvědčili jsme vás v kurzech ISO/IEC 20000 + ITIL

Např. absolventi z PWC ocenili u TAYLLORCOX kvalitu výuky, resp. trenéra i školících materiálů a zvoleným přístupem, resp. tailoringem kurzu na míru a vstříc požadavkům PricewaterhouseCoopers.FAQ certifikace IS0/IEC 20000-1

  Co je předmětem auditu ISO/IEC 20000?
Cílem certifikačního procesu ISO 20000 je nezávislé posouzení, zda organizace splňuje požadavky ITSM. Obecně platí, že ISO 20000 audit se zaměřuje na následující aspekty v organizaci:

> Shoda se standardy ITIL a ITSM
> ISO 20000 workflow (dokumentace, service desk..)
> ISO 20000 procesy kompatibilní s best practice ITIL
  Jsou zde nějaké typické problémy při certifikaci?
Chybí podpora managementu
Cena, rozsah a kvalita certifikace se odvíjí od "certification scope" tj. toho, co chcete mít na certifikátu uvedeno. Často dochází k rozdílným představám ze strany vedení, resp. vrcholového managementu a CIO, resp. IT oddělením.

Nedostatečné zainteresování IT personálu
ISO 20000 certifikace pomáhá předcházet mnoha špatným rozhodnutím, nedorozuměním a chybám v IT projektech, pokud jsou zaměstnanci srozuměni se svojí rolí a fungují dle procesního rámce. ITSM není aktivita, která by byla možná řešit separátně jedním člověkem za celý tým.


  Již máme certifikaci ISO 9001 - potřebujeme tedy ISO/IEC 20000?
ISO 9001 je standard původně vyvinutý pro výrobní společnosti. Jde o system řízení ovality. Na stejných principech je postavený i standard ISO/IEC 20000. Pokud chcete prokázat soulad s ITSM, pak je ISO 20k určeno právě vám. V ICT odvětví jde rozhodně o prestižnější certifikaci.
 
 
 
 
 
 
 

Request a quote

Vyžádat nabídku
Případové studie
1
Certifikace *
 

2
E-mail *
*

3
Společnost

4
Orientační počet zaměstnanců?
+
-

5
Telefon

6
Stát
v
 

Captcha:
*
Odeslat
(*) Required Field