LANGUAGE

EN

Dotazy? Volejte, mailujte..

+420 222 553 101

cz@tayllorcox.com

Hledáte řešení na míru? Rádi připravíme individulní řešení!
Submit >

Štítky

ISO 9001 | QMS


ISO 9001

Quality Management Systems (QMS)

Chci získat ISO 9001 certifikát Transfer k TAYLLORCOX

Nejrychlejší konakt

Certifikaci připravíme na míru potřebám organizace.

Volejte: +420 222 553 101

 

Celosvětově nejrozšířenější standard - Systém řízení kvality

Organizace ISO - International Organization for Standardization sídlí ve Švýcarsku. Norma ISO 9001 se stala symbolem každé organize, která má vyspělý systém manažerského řízení. Od strategie po konkrétní procesy.

Norma je postavena na principech řízení kvality, s explicitní orientací na zákazníka. QMS vám pomůže nastavit firmu orientovanou na výsledky, motivovat zainteresované strany. To vše pomocí procesního přístupu a PDCA cyklu. Všechny principy jsou podrobně vysvětleny v jedotlivých kapitolách normy. ISO 9001 je symbolem vyspělé organizace, která svým klientům poskytuje kvalitní produkty a služby s přidanou hodnotou.

Certifikace ISO 9001 ve třech krocích

Chcete znát přesný rozsah certifikace, včetně všech obvyklých kroků? Kontaktujte nás.  • Žádost o certifikaci

    Prvním krokem je vyplnění žádosti o certifikaci / recertifikaci, nebo transfer certifikace

  • Dotazník k certifikaci

    Před provedením auditu potřebujeme zodpovědět otázky, které slouží jako vodítko k úspěšné přípravě.

  • Certifikační audit

    V případě shody s požadavky dané normy získá organizace akreditovaný certifikát. Gratulujeme!

Fakta o ISO 9001

S auditem systému řízení kvality od nezávislého certifikačního orgánu TAYLLORCOX získáte více, než prestižní certifikát. ISO 9001 pomáhá organizacím po celém světě rozvíjet a neustále zlepšovat výkonnost, efektivitu. Budete schopni realizovat produkty a služby na vysoké kvalitativní úrovni, která bude podtržená certifikátem ISO 9001 QMS (Quality Management System).

Zavedený systém řízení kvality pomáhá manažerům stát se konkurenceschopnější na dnešních vysoce konkurenčních trzích. Navíc jde o efektivní nástroj pro automatizaci procesů a zvýšení efektivity. To v konečném důsledku šetří čas, finance a vaše cenné zdroje.ISO 9001 je mezinárodně nejpopulárnější standard, kterým organizace mohou prokázat vysokou úroveň procesního řízení se zaměřením na kvalitu poskytovaných produktů / služeb. ISO 9001 vám pomůže nejenom standardizovat nejlepší postupy napříč společností, ale také je pro partnery a zákazníky známkou auditované společnosti.

Systém řízení kvality je použitelný pro všechny firmy, které chtějí zlepšit interní provozní, řídící a rozhodovací procesy v návaznosti na strategické cíle. ISO 9001 je použitelné pro všechny, bez rozdílu velikosti, či odvětví. Standard může být certifikován napříč celou organizací, nebo jen na vybrané aktivity.

Správně zavedený QMS poznáte tak, že váš stávající "systém řízení" posune na vyšší úroveň, tj. sníží se administrativní zátěž, urychlí se některé procesy, posílí se zákaznické spokojenost... Neodborně nasazené / certifikované procesy však dokáží společnost zpomalit, vytváří byrokratické překážky, organizace ztrácí svoji pružnost. Proč klienti preferují TAYLLORCOX a přecházejí od konkurence se dozvíte v další části.TCX disponuje profesionálními auditory pro jednotlivé segmenty a profese. Nestane se vám tak, že by auditor nesprávně, či neodborně prosazoval zbytečnosti. Naopak průběh certifikace od profesionálních auditorů TAYLLORCOX vám pomůže posílit slabé stránky, odstraní se neefektivní aktivity a zlepší se výkonnost i motivace celého týmu. Prestižní certifikát TAYLLORCOX navíc zvyšuje úspěch na mezinárodních trzích, či spolupráci s nadnárodními společnostmi. ISO 9001 je také nezbytný předpoklad ve výběrových řízeních.

FAQ certifikace ISO 9001

  Jaký je rozdíl mezi ISO 9001 a manažerským řízením?
ISO 9001 je systém řízení kvality, nikoli manažerský systém řízení obecně. QMS zahrnuje právě i vrstvu strategického, manažerského a operativního řízení. Jednotlivé kapitoly systému řízení kvality vám pomohou interně vše lépe zorganizovat a standardizovat. ISO 9001 je defacto manuál pro řízení jakékoliv organizace.
  Jak ISO 9001 dokáže zlepšit řízení / fungování?
Každá organizace má nějaké postupy, které dodržuje a podle kterých funguje. Ne všechny jsou však nastavené tak, aby byli maximálně efektivní pro organizaci a zároveň pomáhali ke spokojenosti zákazníka, posilovali konkurenceschopnost podniku. Právě zvýšení efektivity a následná standardizace těch nejlepších postupů do praxe je přidanou hodnotou ISO 9001 pro vaše fungování. ISO vám např. usnadní komunikaci mezi zaměstnanci, dodavateli, zákazníky a to za všech okolností. Ať už jde o nové zakázky, nebo reklamace.
  Jak ISO 9001 pomáhí upevnit stávající a získat nové zákazníky?
Je prokázané, že ISO 9001 buduje sounáležitost zákazníka se společností hned několika způsoby: Interním zlepšením procesů a komunikace s klienty. Certifikátem od nezávislé auditorské společnosti prokazujete svůj závazek ke spokojenosti klientů. Vhodný předmět certifikace tak zvyšuje důvěryhodnost. Pokud chcete na vysoce konkurenčních trzích uspět i jinak, než neustálým zlevňování, pak je ISO 9001 správná cesta. Důvěra ve značku, produkt, nebo službu je jeden z nejčastějších důvodů, proč se na vás klienti obrátí.
  Jak ISO 9001 certifikace pomáhá zvýšit prodeje produktů / služeb?
Bankovní sektor, ict + telco, výrobní společnosti, stavebnictví, státní správa a mnohé další organizace vyžadují certifikát ISO jako kvalifikační kritérium. Úspěšný audit nezávislého certifikačního orgánu je pro tyto a další odběratele zárukou dobře řízené organizace, která klade důraz na kvalitu svých produktů / služeb.
  Máte vyšší šanci na získání dotací z Evropské Unie!
Pokud žádáte o některý dotační titul, nebo grant - i zde lze získat cenné body pro schválení žádosti díky certifikaci, např. ISO 9001.

Mnoho nabídek veřejném i soukromém sektoru vyžádat certifikát ISO buď jako předpoklad k přechodu do další fáze, nebo jako filtr pro odstranění společnosti z výběrového řízení. Dosažení certifikaci ISO třetí stranou ujistit své zákazníky, že jste dobře řízená organizace s důrazem na kvalitu, a to zlepší vaše šance na úspěšné nabídkového řízení.
  Proč si vybrat TAYLLORCOX?
TAYLLORCOX je mezinárodně akreditovaný RCB (Registered Certification Bodie), s působností ve všech odvětvích a oborech. Za investici do certifikačního auditu od nás získáte profesionálně zpracované doporučení pro zvýšení vnitřní efektivity. TAYLLORCOX Lead Auditor tak pomůže vám, i zaměstnancům podstatně zlepšit výsledky v oblasti zákaznické pokojenosti a provozní kapacity. Mezi naše klienty patří malé, střední i velké společnosti. Orgány veřejné správy, včetně ministerstev.
 
 
 
 

Request a quote

Vyžádat nabídku
Případové studie
1
Certifikace *
 

2
E-mail *
*

3
Společnost

4
Orientační počet zaměstnanců?
+
-

5
Telefon

6
Stát
v
 

Captcha:
*
Odeslat
(*) Required Field