LANGUAGE

EN

Dotazy? Volejte, mailujte..

+420 222 553 101

cz@tayllorcox.com

Hledáte řešení na míru? Rádi připravíme individulní řešení!
Submit >

ISO 50001 | ENERGY


ISO 50001

Energy Management System

Chci získat ISO 50001 certifikaci Transfer k TAYLLORCOX

Nejrychlejší kontakt

Certifikaci připravíme na míru potřebám organizace.

Volejte: +420 222 553 101

 

ISO 50001 & Energetický Management

Schopnost efektivně využívat energetické zdroje není “zelený trend”. Energetický management pomáhá organizacím dosáhnout nižších nákladů na všechny činnosti, které mají danou energetickou náročnost. V praxi jde o monitorování, optimalizaci a hledání efektivnějších cest využití energií. Získáte tak lepší postavení na trhu, oproti konkurenci tím, že výrazně snížíte náklady na výrobu, provoz, poskytování služeb.

ISO 50001 za pomocí nezávislého auditu pomůže ušetřit i desítky procent, což v ročních obratech společnosti znamená jednu z nejrychlejších návratností investic do ISO 50001 certifikace. Certifikací navíc splníte legislativní požadavky zákona č.103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Certifikace ISO 50001 ve třech krocích

Chcete znát přesný rozsah certifikace, včetně všech obvyklých kroků? Kontaktujte nás.  • Interní Audit

    Potřebujete získat kvalifikovaný odhad připravenosti spol. na ISO certifikaci? Assesment Vám ukáže vyspělost procesů!

  • Školení

    Nezapomeňte ustanovit novou roli Interního Auditora. Nemáte kvalifikaci? Přijďte k nám na oficiální kurz.

  • Certifikace

    Vedoucí Auditor TAYLLORCOX přezkoumá systém řízení + interview se zaměstnanci. Gratulujeme!

Fakta o ISO 50001

Hlavní argumenty pro EnMS

> Finanční úspory nákladů na energie
> Lepší řízení investic do technologií s ohledem na energetickou náročnost

Přínosy
- efektivnější využití zdrojů
- splnění zákona 406/2000 Sb. o energiích
- snížení nákladů na energie všeho typu, díky zavedení systematické evidenci spotřeb
- nezávislý certifikační audit pomůže s analýzou a plánováním spotřeby, vyhodnocením neočekávaných úniků

OPPIK – Vaše dotace na úsporu energie!

Organizace, které chtějí snížit svoji energetickou náročnost, resp. zvýšit efektivitu využití energií mohou získat dotaci v operačním programu Úspory Energie. Dotační titul je součástí Operačního Programu Podnikání a Inovace (OPPI).

> podání od 12/2016

> celkvoý rozpočet 21mld.

> ISO 50001 je základní hodnotící kritérium
ISO 50001 certifikace vám díky zavedenému EnMS (Energy Management System) pomůže nastavit funkční a úsporná opatření ve formě:

> Nastavení energetické politiky;
> Analýzy spotřeb energií, stanovení cílů;
> Vyhodnocení priorit úsporných opatření, tvorba akčních plánů;
> Nastavení controlingu, návrh opatření, plnění stanovených cílů;EN 16001. Energetické audity realizuejeme pro výrobní společnosti, datová centra a dokonce pro energetické společnosti samotné. Disponujeme širokou základnou expertů nejenom na danou problematiku, ale také pro typ organizace, resp. odvětví. Navíc u TAYLLORCOX získáváte přidanou hodnotu ve formě dodatečné podpory při rozvoji EnMS.FAQ certifikace IS0 50001

  Jaká je přidaná hodnota ISO 50001?
Tento certifikační standard má jednu z nejrychlejší návratnosti investice - díky zavedením osvědčených postupů energetického managementu (EnMS). Zvýšíte tak svoji energetickou efektivitu, vylepšíte hospodářské výsledky, posílíte renomé vaší organizace.
  Jaký zákon mi “nařizuje” certifikaci ISO 50001?

Zákon 406/2000 Sb. o hospodaření energií, resp. § 9, odst. 2 

„Povinnost zpracovat audit nemá ten podnikatel, který má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém hospodaření s energií podle české harmonizované normy upravující systém managementu hospodaření s energií (myslí se norma ISO 50001).“

  Kolik peněz, resp. jak velkou dotaci mohu získat na zavedení a certifikaci ISO 50001?

Minimální částka je 500 tis. - max. 250 mil. Kč pro projekty z oblasti úspor energie. Procentuální výše dotace pro oblast úspory energie závisí na velikosti podniku:

> malý podnik (do 49 zaměstnanců) = 50 % způsobilých výdajů

> střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) = 40 % způsobilých výdajů

> velký podnik, korporace (od 250 zaměstnanců) = 30 % způsobilých výdajů

 
 
 
 
 
 
 

Request a quote

Vyžádat nabídku
Případové studie
1
Certifikace *
 

2
E-mail *
*

3
Společnost

4
Orientační počet zaměstnanců?
+
-

5
Telefon

6
Stát
v
 

Captcha:
*
Odeslat
(*) Required Field