LANGUAGE

EN

Dotazy? Volejte, mailujte..

+420 222 553 101

cz@tayllorcox.com

Hledáte řešení na míru? Rádi připravíme individulní řešení!
Submit >

ISO 31000 | RISK


ISO 31000

Management of Risk | MoR

Chci získat ISO 31000 certifikát Transfer k TAYLLORCOX

Nejrychlejší kontakt

Certifikaci připravíme na míru potřebám organizace.

Volejte: +420 222 553 101

 

ISO 31000 certifikace - pokud chcete čelit nečekaným rizikům i událostem.

Jak všichni víme, proaktivní bezpečnost (ale i reaktivní dobře řízená) vychází z perfektní znalosti možných hrozeb a rizik. ISO 31000 vám pomůže systémově nastavit Enterprise Risk Management. Procesní řízení organizace se stane odolnější vůči interním i externím rizikům. Posílíte konkurenceschopnost díky snížení nákladů na řešení incidentů, efektivněji vynaložíte investice do konkrétních rizik.

Cílem tohoto standardu je naučit společnosti analyzovat, vyhodnocovat a řídit informační rizika. A to nejenom v obecné rovině, ale především aplikací do prostředí společnosti, do funkčních a stávajících procesů. ISO 31000 není pouhým metodickým návodem, je zároveň cenným pomocníkem při zavedení kultury proaktivní bezpečnosti pomocí analýzy rizik.

Certifikace ISO 31000 ve třech krocích

Chcete znát přesný rozsah certifikace, včetně všech obvyklých kroků? Kontaktujte nás. Stručně řečeno, pro absolvování certifikačního auditu potřebujete připravit Interní Audit + odpovědného manažera pro realizaci certifikačního auditu.  • Interní Audit

    Potřebujete získat kvalifikovaný odhad připravenosti spol. na ISO certifikaci? Assesment Vám ukáže vyspělost procesů!

  • Školení

    Nezapomeňte ustanovit novou roli Interního Auditora. Nemáte kvalifikaci? Přijďte k nám na oficiální kurz.

  • Certifikace

    Vedoucí Auditor TAYLLORCOX přezkoumá systém řízení + interview se zaměstnanci. Gratulujeme!

Fakta o ISO 31000

ISO 31000, resp. Management of Risk je plně kompatibilní s PRINCE2, MSP, nebo ITIL. Pomáhá organizacím na procesní, manažerské i strategické úrovni lépe identifikovat a rychleji reagovat na potenciální rizika.

Zlepšuje nejenom interní, ale také externí image společnosti. Kvalifikovaní manažeři pracující v organizaci, která zná svá rizika a lépe zvládá jejich řízení je také konkurenceschopnější.

ISO 31000 lze snadno a srozumitelně integrovat do systému interních auditů, vnitřních kontrol, ale také procesů - např. projektového nebo programového řízení.


ISO 31000 jako jediný standard pomůže se zavedením RISK Managementu

> Vydefinujete si Principy, Procesy a Metody identifikace rizik, jejich dokumentace
> Zavedete si manažerské řídící mechanismy, jako např. katalog rizik (hrozeb, zranitelností)
> Interní audit za pomocí kvalitativní, semikvantitativní a kvantitativní metody odhalí rizika, která vás stojí zdroje, finance
> Zavedete jasné procedury pro zjištěných rizik, přenesení výsledků analýz rizik do reálného rámce možností jejich zvládání


TAYLLORCOX je nejenom nezávislý certifikační orgán RCB (Registered Certification Bodie), ale také akreditovaná školící organizace ATO (Accredited Training Organisation) best practice MoR (Management of Risk) tedy standardu, který je 100% kompatibilní s ISO 31000. Díky našim znalostem Vám pomůžeme promítnout požadavky nejenom do procesů, ale také do manažerských schopností vašich lidských zdrojů.

Více informací o MoRFAQ certifikace IS0 31000

  Co lze očekávat od ISO 31000?
Hlavním účelem tohoto standardu je naučit společnosti analyzovat, vyhodnocovat a řídit informační rizika. A to nejenom v obecné rovině, ale především aplikací do prostředí společnosti, do funkčních a stávajících procesů. ISO 31000 není pouhým metodickým návodem, je zároveň cenným pomocníkem při zavedení kultury proaktivní bezpečnosti pomocí analýzy rizik.
  Jaké jsou klíčové oblasti normy pro certifikaci?
Základem jsou tyto části / kapitoly standardu: ISO 31000 termíny a definice analýzy rizik | ISO 31000 zásady rizik | ISO 31000 procesní rámec | Formuláře pro analýzu rizik | Postupy a kritérie definice úrovni zranitelnosti a hrozeb.
  Jakým organizacím může standard ISO 31000 a MoR pomoci?
Jde o oborově nezávislý standard. Věnuje se tak řízení rizik z různých oborů lidské činnosti (rizika bezpečnosti a zdraví osob, bezpečnosti majetku, bezpečnosti informací, ochrany životního prostředí, kvality výroby, provozní výkonnosti, strategického směrování, řízení projektů, investiční a úvěrová, provozní, účetnictví a výkaznictví, podvodů a korupčního chování atd.)
 
 
 
 
 
 
 

Request a quote

Vyžádat nabídku
Případové studie
1
Certifikace *
 

2
E-mail *
*

3
Společnost

4
Orientační počet zaměstnanců?
+
-

5
Telefon

6
Stát
v
 

Captcha:
*
Odeslat
(*) Required Field