LANGUAGE

EN

Dotazy? Volejte, mailujte..

+420 222 553 101

cz@tayllorcox.com

Hledáte řešení na míru? Rádi připravíme individulní řešení!
Submit >

ISO 16363 | DATA C.


ISO 16363

Důvěryhodné úložiště dat | Trusted Digital Repositories

Chci získat ISO 16363 certifikát Transfer k TAYLLORCOX

Nejrychlejší konakt

Zeptejte se certifikovaných auditorů TAYLLORCOX.

Volejte: +420 222 553 101

 

Atestace IS a HW dle mezinárodního standardu ISO 16363

Akreditované atestační středisko mezinárodního inspekčního a certifikačního orgánu je schopno potvrdit způsobilost "důvěryhodných digitálních úložišť". A to zejména v rozsahu definovaném ISO 16363, resp. §68 - 69a zákona č.499/20.

Problematika digitálních spisoven se v České republice začala řešit v posledních letech v souvislosti se zavedením elektronické spisové služby. Digitální spisovna je dalším krokem při správě dokumentů. Český právní řád vyžaduje důvěryhodnost digitální spisovny, která je ve světě obvyklá zejména certifikováním balíčků a souborů dokumentů vložených do spisovny. Jako vhodným metodickým vodítkem se ve velké míře prosazuje používání standardů ISO 16363:12 a ISO 14721:12.

Certifikace ISO 16363 ve třech krocích

České právní předpisy a vyhlášky, zejména § zákona 499/2004Sb., vyhlášky 191/2009, Moreq II, ale i národní standard pro elektronické spisové služby, určují požadavky kladené na produkty, jejichž účelem je elektronická správa a archivace dat. Certifikace produktů a řešení, vydané akreditovanou autoritou TAYLLOR & COX jsou ve světě uznávaná také jako "trustworthy digital repositories".  • Interní Audit

    Potřebujete získat kvalifikovaný odhad připravenosti spol. na ISO certifikaci? Assesment Vám ukáže vyspělost procesů!

  • Školení

    Nezapomeňte ustanovit novou roli Interního Auditora. Nemáte kvalifikaci? Přijďte k nám na oficiální kurz.

  • Certifikace

    Vedoucí Auditor TAYLLORCOX přezkoumá systém řízení + interview se zaměstnanci. Gratulujeme!

Fakta o důvěryhodném úložišti ISO 16363

Certifikát ISO 16363 - důvěryhodné úložiště dat zákazníkům, partnerům i akcionářům deklaruje, že dané řešení plně vyhovuje požadavkům pro důvěryhodné ukládání dat v souladu se standardy České republiky, ale i Evropské Unie - což ocení nadnárodní korporace.

Vyžádání certifikátu se doporučuje zejména zadavatelům veřejných zakázek, neboť dané potvrzení (certifikát) vydaný nezávislou akreditační institucí deklaruje verifikaci daného řešení.Atest splňuje požadavky normy IS0 16363. Auditorská zpráva včetně samotného certifikátu je garantována certifikovaným auditorem a akreditovaným znalcem pro oblast informačních technologií.

TAYLLORCOX je akreditovaný inspekční certifikační orgán v souvislosti se zákony pro Informačními Systémy Veřejné Správy (ISVS) a požadavky ČIA. Dále využíváme pro tyto účely atestační středisko se sídlem Velká Británie, Birmingham.

Díky tomu jsme schopni nabídnout atest od střediska, které splňuje mezinárodní požadavky dle ISO_45011 (Všeobecné požadavky na orgány provozující systém certifikace ICT produktů).FAQ certifikace ISO 16363

  Proč certifikovat digitální úložiště?
Audit a certifikace repozitářů dle ISO 16363 je klíčová pro splnění normativních požadavků na dlouhodobou archivaci. Standardizuje se formát dat, metadata samotná a především procesy.
  Jak mi může certifikát ISO 16363 pomoci?
Účelem certifikace je deklarace kvality digitálního repozitáře např. vůči dodavatelům, implementačním partnerům, státní správě a jiným koncovým uživatelům.
  Pro jaký typ digitálních úložišť lze certifikaci doporučit?
Tato mezinárodní norma stanovuje certifikační postup pro posuzování důvěryhodnosti všech typů digitálních úložišť. ISO standard definuje požadavky na proces auditu a certifikaci sloužící k posouzení důvěryhodnosti digitálních úložišť.

  Co je předmětem certifikace: samotný software, nebo organizace?
Předmětem certifikace je vždy přezkoumání shody daného nástroje na procesy konkrétního archivu. To však nevylučuje certifikaci software přímo pro výrobce konkrétního řešení, neboť každý developer má minimálně jednu plně funkční instalaci pro interní účely a testování funkcionalit - procesů zcela identických tak, jako v případě nasazení aplikace u klienta.
 
 
 
 
 
 

Vyžádat nabídku
Případové studie