LANGUAGE

EN

Dotazy? Volejte, mailujte..

+420 222 553 101

cz@tayllorcox.com

Hledáte řešení na míru? Rádi připravíme individulní řešení!
Submit >

ISO 15489 | IRMS


ISO 15489

Information Records Management Society (IRMS)

Chci získat ISO 15489 certifikát Transfer k TAYLLORCOX

Nejrychlejší konakt

Certifikaci připravíme na míru potřebám organizace.

Volejte: +420 222 553 101

 

Co je to INFORMATION & RECORDS Management?

Každá organizace má unikátní potřeby z pohledu správy dokumentů a záznamů, typů vytvářených a uchovávaných informací, resp. úrovní důležitosti těchto záznamů. Metodika efektivního řízení záznamů vyplývající z požadavků ISO 15489 je obecně využitelná..

Vazba standardizace ISO 15489 na spisovou službu

Z normy IS0 15489 vychází doporučení MoReq (modelové požadavky na správu elektronických dokumentů) - evropské doporučení pro fungování systémů elektronické spisové služby (správy dokumentů) a většina požadavků vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby.

Správně implementovaný systém zastřeší procesy řízení dokumentů a záznamů plynoucích z požadavků normy ISO 9001:2008 Systémy managementu kvality - Požadavky, resp. obdobných přístupů věnovaných managementu kvality (např. TQM, modelu CAF ve veřejné správě), s těmito systémy jej lze plně integrovat a vytvořit tak jednotný systém řízení organizace; dále obsahuje požadavky na zajištění bezpečnosti informací (odpovídající požadavkům plynoucích z normy ISO/IEC 27001 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky).

Certifikace ISO 15489 ve třech krocích

Chcete znát přesný rozsah certifikace, včetně všech obvyklých kroků? Kontaktujte nás. Stručně řečeno, pro absolvování certifikačního auditu potřebujete připravit Interní Audit + odpovědného manažera pro realizaci certifikačního auditu.  • Interní Audit

    Potřebujete získat kvalifikovaný odhad připravenosti spol. na ISO certifikaci? Assesment Vám ukáže vyspělost procesů!

  • Školení

    Nezapomeňte ustanovit novou roli Interního Auditora. Nemáte kvalifikaci? Přijďte k nám na oficiální kurz.

  • Certifikace

    Vedoucí Auditor TAYLLORCOX přezkoumá systém řízení + interview se zaměstnanci. Gratulujeme!

Fakta o spisové službě ISO 15489

Přínosy vypracované metodiky

Správně nastavený proces řízení informací a záznamů přináší organizaci řadu výhod. Např. zprůhlednění systému vytváření, ukládání a archivace dokumentů, sníží se problémy související s dohledáváním ztracené dokumentace, ...).

Normu ISO 15489 lze využít jak v soukromé, tak i ve veřejné organizaci. Resp. pokud chcete zajistit, aby záznamy (v papírové i v elektronické podobě) byly řádně udržovány a ukládány, byla zajištěna jejich snadná a jmenovitá přístupnost, ... a to od jejich vytvoření, přes uložení až po konečné smazání, proces archivace...

Aplikace požadavků normy organizaci zajistí, že všechny potřebné činnosti budou prováděny podle stanovených kritérií. Norma je důležitá zejména pro organizace, které potřebují standardizovat nakládání s informacemi a záznamy podle stanovené politiky Records Management.

Certifikovaná metodika řízení záznamů je dostatečně komplexní, zahrnuje všechny alternativy činností, které organizace musí v oblasti IS/IT, digitalizace a archivace dat realizovat a zároveň je dostatečně obecná, aby se dala aplikovat za předpokladu mírných a jasně definovaných úprav.Při prosazování IRM a ISO 15489 do legislativního rámce uzavřelo sdružení IRMS Memorandum o spolupráci s Ministerstvem vnitra České republiky a na jeho základě je partnerem veřejné správy při přípravě certifikace a vzdělávání v oblasti správy dokumentů.

Mezinárodní standard ISO 15489 (dále jen ISO) se výrazně liší od ostatních metodik a best-practice. Zatímco ISO popisuje základní principy správy dokumentů a definuje osvědčené postupy, MoReq2 a jemu podobné metodiky jsou velmi normativní a striktně definují způsoby implementace řízení záznamů.

MoReq (od r. 2001) je vynikajícím metodickým předpisem, který byl realizován na platformě DLM a upraven do evropských poměrů. MoReq2 je značně aktualizovanou verzí (r. 2008) se zaměřením na řešení ICT požadavků digitalizace a archivace dat. Od roku 2010 jsou vyvíjeny aktivity, které zatím nemají finální výstup a jejichž snahou je aktualizovat specifikaci při budování systémů správy dokumentů v dnešní Evropě.TAYLLORCOX je zakládající člen Information and Records Management Society (IRMS). Svého druhu největší a v ČR nejaktivnější asociace pro spisovou službu, digitalizaci a archivaci záznamů.FAQ certifikace ISO 15489

  Co je to IRMS?
Jde o profesní organizaci sdružující specialisty na problematiku správy informací a dokumentů v České republice. Sdružení je součástí mezinárodní asociace Information and Records Management Society se sídlem v Londýně a představuje její lokální pobočku pro Českou republiku a Slovensko.

Na základě příslušnosti k IRMS ve Velké Británii je sdružení oprávněno k udělování osobních certifikátů v oblasti správy dokumentů (viz Vzdělávání) a k provádění auditu organizací podle normy BS/ISO 15489 (viz Audit). Více viz www.irms.cz
  Co je to Records Management...?
Records Management (správa záznamů) je proces systematického řízení všech typů záznamů, jakožto informací a dat, které tyto záznamy obsahují. Dříve šlo výhradně o záznamy v papírové podobě, ale přes 80% dat je dnes čistě elektronických.

Klíčovým konceptem životního cyklu záznamu je metodika Records Management, která pomáhá nastavit pravidla pro vznik, archivaci a skartaci dat v organizacích z veřejné správy i soukromého sektoru.
  Jaký je vztah mezi ISO 15489 a MoReq?
ISO 15489 je nevlivnější standard v oblasti spisových služeb a to nejenom v ČR, ale na mezinárodní úrovni. Standardizace je prvním krokem k efektivní, bezpečné a dostupné spisové službě. MoReq pescifikuje jak mají být tyto systémy a procesy naplňovány, tj. obsahuje sadu best practice.
  Proč je ISO 15489 klíčovou normou pro spisové služby?
Každý úřad a organizace provozující spisové služby se snaží o nastavení systému v celém životním cyklu dokumentu. Nestandardizované procesy mohou postupně vést k:

- nedodržování právních předpisů
- ztrátu, či složité dohledávání dat
- neefektivnímu využívání zaměstnanců
- riziko spojené s odpovědností za správu dat
- managementu chybí správné informace pro rozhodování
 
 
 
 
 
 

Request a quote

Vyžádat nabídku
Případové studie
1
Certifikace *
 

2
E-mail *
*

3
Společnost

4
Orientační počet zaměstnanců?
+
-

5
Telefon

6
Stát
v
 

Captcha:
*
Odeslat
(*) Required Field