LANGUAGE

EN

Dotazy? Volejte, mailujte..

+420 222 553 101

cz@tayllorcox.com

Hledáte řešení na míru? Rádi připravíme individulní řešení!
Submit >

ISO 14001 | EMS


ISO 14001

Enviromental Management Systems (EMS)

Chci získat ISO 14001 certifikát Transfer k TAYLLORCOX

Nejrychlejší kontakt

Certifikaci připravíme na míru potřebám organizace.

Volejte: +420 222 553 101

 

Nejuznávanější standard pro ochranu životního prostředí

Závazek ekologicky šetrného podnikání není již jen trend, nebo nadšení ekologických aktivistů. Jde o nedílnou součást budování značky každé firmy, která má dlouhodobou strategii fungování. Certifikace ISO 14001 prokazuje splnění mezinárodních i národních průmyslových norem. Enviromental Management je určen všem organizacím, bez rozdílu velikosti, či odvětví.

Je jedno v jakém odvětví působíte. Převzetí odpovědnosti za dopady na životní prostředí, je dnes mandatorní legislativní požadavek téměř v každém oboru. Pokud management organizace neimplementuje potřebná opatření do struktury a procesů organizace, ohrožuje tím nejenom sebe, ale i celou organizaci. Společnost, která není schopna dostatečně prokázat svoji snahu o systémový přístup k ošetření enviromentálních dopadů se vystavuje hrozbě obrovských pokut a management trestnímu stíhání. Čím dříve se rozhodnete pro certifikaci ISO 14001, tím lépe.

Certifikace ISO 14001 ve třech krocích

Chcete znát přesný rozsah certifikace, včetně všech obvyklých kroků? Kontaktujte nás.  • Žádost o certifikaci

    Prvním krokem je vyplnění žádosti o certifikaci / recertifikaci, nebo transfer certifikace

  • Dotazník k certifikaci

    Před provedením auditu potřebujeme zodpovědět otázky, které slouží jako vodítko k úspěšné přípravě.

  • Certifikační audit

    V případě shody s požadavky dané normy získá organizace akreditovaný certifikát. Gratulujeme!

Fakta o ISO 14001

Výhody Proč ISO 14001 Proč TAYLLORCOX

Certifikace od nezávislé auditorské spol. deklaruje vyspělost EMS. Splnění požadavků EMS (Enviromental Management System) bývá jedním z rozhodujících faktorů, na základě kterého si organizace vybírají své dodavatele. Tento trend započal u tvýrobních a technologických organizací. Nyní je běžný i v oblasti IT, Telco, Zdravotnictví, Chemickém průmyslu a mnoho dalších... Certifikací ISO 14001 deklarujete svůj závazek k ekologicky šetrnému podnikání a nakládání s odpady.

Snížení nákladů, které jde ruku v ruce se zvýšením efektivnosti.

Obnova vozového parku, výrobních strojů, které splňují moderní normy. V konečném důsledku nižší náklady na energie, suroviny. Méně odpadů a znečištění. Všechna tato pozitiva mají sekundární benefity v podobě zmírnění potenciálních rizik, ekologických nehod, nebo jiných mimořádných situací, které se pozitivně promítnou do ziskovosti a produktivity.

ISO 14001 je kvalifikační kritérium mnoha veřejných zakázek.

EMS vám otevírá dvěře na nové trhy, oslovíte více zákazníků. Stanete se důvěryhodnější dodavatel. V některých segmentech (např. výstavba) je certifikace ISO 14001 nutností, bez které se nelze ucházet o zakázky např. na výstavbu infrastruktury, práce na letištích atd...


Image zelené firmy zvyšuje GoodWill

GoodWill je zjednodušeně řečeno obraz, pověst společnosti, která vyjadřuje hodnotu postavení na trhu. Je to téma, které budete řešit v mnoha životních situacích. Přední manažerské špičky doporučují zapracovat na GoodWill když: hledáte investory, chcete od banky finanční prostředky na ivenstice, ucházíte se o atraktivní tendr, přemýšlíte jak zvednout hodnotu spol. před akcionáři, nebo chcete být partnerem ekologicky šetrných organizací.

ISO 14001 je moderní manažerský systém řízení enviromentálních aspektů. Standard je natolik univerzální, že jej lze bez obav a potíží nasadit v IT, stejně jako u developerské, či chemické spol. Certifikát vydaný mezinárodně akreditovaným certifikačním orgánem TAYLLORCOX je vynikající způsob, jak posílit prestiž společnosti a deklarovat nezávislou třetí stranou vyspělost procesů v oblasti ochrany životního prostředí. Enviromental Management System se velice dobře integruje i s ostaními standard, např. ISO 9001.ISO 14001 je celosvětově nejvyspělejší standard pro řízení enviromentálního managementu. Standard je kompatibilní s jakýmkoliv odvětví, oborem, činností. Lze jej s úspěchem nasadit v malé, střední i velké organizaci.

Enviromenta Management System vám pomůže standardizovat framework pro podporu interních procesů všude tam, kde je ekologická zátěž potenciální riziko, které ohrožuje vaše podnikání. Nebo příležitost, jak snížit ekologickou zátěž a ušetřit na energiích.

Kompatibilita a snadná integrace ISO 14001 s normami pro systém řízení kvality, bezpečnosti a dalších zároveň snižuje potenciální chaos, který by mohl neodborným nasazením v organizaci vzniknout. Certifikací se organizace zároveň zavazuje realizovat min. 1x ročně interní audit a přezkoumání systému vedením, vyhodnocení dat a zlepšování se. Certifikované firmy rovněž mají osobu Interního auditora, který za management ISO 14001 zodpovídá.Pokud se rozhodnete pro certifikační orgán TAYLLORCOX co získáte navíc? Jsme si jisti, že za investované finance budete chtít maximální hodnotu, kterou lze získat. Níže uvádíme několik důvodů, proč si vybrat prestiřní certifikační orgán, působící v celé Evropě

- realizujeme ISO 14001 audity pro přední IT společnosti a datová centra
- máme silné zázemí a klíčové odborníky v segmentu zdravotnictví, výrobě a dalších
- komplexní EMS zahrnující: assesment, školení manažera EMS, interní a certifikační audit


FAQ certifikace ISO 14001

  Jaké jsou principy EMS?
ISO 14001 nestanovuje konkrétní požadavky a jejich stupeň vlivu na životní prostředí. Důvodem je, že každá společnost má velmi specifická kritéria, stejně jako vliv na životní prostředí. Neexituje normativ, kterým by se jednotlivé společnosti porovnávali. To je dáno legislativne. Záměrem ISO 14001 je zavedení komplexního systému, který bude mít šetrnější vliv na životní prostředí a jenž se bude neustále zlepšovat.

  Jaké organizace mohou ISO 14001 využít a proč?
ISO 14001 můžete využít v každé organizaci, kde chcete nastavit, zlepšit a spravovat systém enviromentálního managementu tak, aby politika vaší organizace splňovala požadavky na životní prostředí. Stupeň požadavků a jejich vliv závisí na posouzení EMS Lead Auditora z oboru a je předmětem tvorby smlouvy o certifikaci.

  Může být norma ISO 14001 (EMS) integrována s dalšími, jako ISO 9001 atd..?
Ano, ISO 14001 má mnoho identický koncept, jako např.: ISO 9001, ISO 18001 a další... Zatímco technické požadavky norem se liší, díky stejné struktuře lze jednoduše spravovat a optimalizovat jeden systém řízení.
 
 
 
 
 
 
 

Request a quote

Vyžádat nabídku
Případové studie
1
Certifikace *
 

2
E-mail *
*

3
Společnost

4
Orientační počet zaměstnanců?
+
-

5
Telefon

6
Stát
v
 

Captcha:
*
Odeslat
(*) Required Field