LANGUAGE

EN

Dotazy? Volejte, mailujte..

+420 222 553 101

cz@tayllorcox.com

Hledáte řešení na míru? Rádi připravíme individulní řešení!
Submit >

eIDAS | EU


eIDAS

Bezpečná e-identifikace a služby vytvářející důvěru

Jak získat certifikát Transfer certifikace

Nejrychlejší kontakt

Certifikaci připravíme na míru potřebám organizace.

Kontakty: +420 222 553 101

 

Nařízení, které sjednocuje elektronickou identifikaci a autentizaci

eIDAS poskytuje ucelený rámec pro bezpečnou elektronickou identifikaci a ověřování v celé Evropě. Sjednocení právního prostředí a nastavení bezpečnostních standardů je klíčové pro rozvoj elektronických služeb a transakcí.

Jaké jsou hlavní překážky elektronických transakcí a důvěryhodných služeb?

Hlavní problém je zejména roztříštěnost elektronického trhu. A to díky absenci standardu, frameworku a jednotného nařízení. Dále prakticky nulová interoperabilita a slabá odolnost proti kybernetickým útokům. eIDAS nám pomáhá odstranit tyto a další problémy (bezpečná elektronická identifikace a autentizace), které brání využívání výhod elektronických transakcí a služeb napříč státy.

V jaké fázi certifikace eIDAS se nacházíte?

Jsme nestranný kvalifikovaný certifikační orgán, který dohlíží na poskytovatele služeb vytvářejících důvěru. Pokud služba splní bezpečnostní a kompatibilní kritéria a poskytne vysokou zároveň záruky, získá certifikační logo eIDAS, které slouží k označení důvěryhodných služeb. Získání statusu kvalifikovaného poskytovatele je stejné pro všechny služby vytvářející důvěru. eIDAS přináší jednu zásadní změnu v podobě “Zprávy o posouzení shody”, kterou vystavuje subjekty posuzování shody, spol. TAYLLORCOX.  • Příprava

    Po technickém zprovoznění služby vypracujeme zprávu o posouzení shody.

  • Audit služby

    Udělení statusu "Kvalifikovaný poskytovatel služby", zápis do seznamu.

  • Start služby

    Poskytování kvalifikované služby vytvářející důvěru se značkou eIDAS.

Fakta o eIDAS

Jaké benefity přináší?

Hlavními přínosem nařízení eIDAS pro byznys (soukromý sektor) je zajištění dostatečné bezpečnosti elektronických služeb, standardizace, zajištění kompatibility a přeshraniční uznávání v oblasti:

- Nárůst online služeb

- Zvýšení efektivnosti komunikace

- Pohodlnější komunikaci s občany, podniky, orgány veřejné moci

Státní správa a orgány veřejné moci

Díky eIDAS může konečně fungovat jako jednotné kontaktní místo, kde si vystačíte s jednou identifikací, autentizací a podpisem. Snadný a bezpečný přístup k veřejné správě nefunguje ani v rámci ČR, natož v jiném státě.

- Elektronických podpisů

- Elektronické identifikace

- Elektronických dokumentů

- Komunikace s veřejnou správou

- Dalších služeb elektronického doručováníeIDAS poskytuje „standardizovanou platformu“, která splňuje bezpečnostní kritéria bezpečné elektronické komunikace mezi občany, podniky a orgány veřejné moci. Díky standardizaci je eIDAS i zárukou plně kompatibilních služeb na vnitřním trhu EU, bez rozdílu.

Používání eIDAS soukromému sektoru umožňuje spoléhat se na elektronickou identifikaci a autentizaci. Ve státech, kde již služba funguje zmenšuje administrativu a usnadňuje komunikaci s veřejnou správou.

Další elektronické služby zavádějí podniky směrem k zákazníkům, ale i obchodním partnerům. eIDAS je technologicky neutrální. Vzhledem k tempu technologických změn, lze jedině otevřeným přístupem k inovacím zajistit dlouhodobou životnost certifikovaných důvěryhodných služeb.Akreditace

Jsme akreditovaný subjekt posuzování shody „nařízení eIDAS“ nad poskytovateli služeb vytvářejících důvěru na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu.


Zkušenosti s problematikou

Certifikujeme produkty, služby a společnosti dle nařízení eIDAS. Školíme odborníky v oblasti elektronické identifikace a důvěryhodné komunikace. Tvoříme tým expertů v oblasti nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a také související právní úpravy oblasti služeb vytvářejících důvěru dle zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.Otázky a odpovědi

  Jaké zákony ovlivňuje eIDAS?
Defacto se jedná o všechny zákony, které používají elektronický podpis. Zákon o účetnictví. Zákon o střetu zájmů. Správní a daňový řád. Zákon o veřejných zakázkách. Zákon o dani z přidané hodnoty. Zákon o elektronických komunikacích. Zákon o Informačních systémech Veřejné Správy (ISVS). Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Zákon o auditorech. Zákon o zdravotních službách. Zákon o odpadech, dále zákon o obalech. Zákon o střelných zbraních a střelivu. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Zákoník práce. Zákon o nemocenském pojištění a zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců. Zákon o archivnictví a spisové službě. Zákon o rejstříku trestů. Zákon o občanských průkazech. Zákon o cestovních dokladech. Zákon o evidenci obyvatel.
  Má již eIDAS legislativní platnost?
Ano. Protože jde o nařízení, nikoliv směrnici, eIDAS platí od okamžiku své účinnosti, tj. 1.července 2016. Jeho aplikace je nadřazená před národními zákony a dalšími právními předpisy.
  Jaké jsou v sankce v případě nedodržení nařízení eIDAS?

U nekvalifikovaných poskytovatelů dokazuje zákazník, který uplatňuje škodu. U kvalifikovaných dokládá poskytovatel. Sankce je zde 500tis - 2 mil. dle správního deliktu.

Pro všechny (tj. i nekvalifikované) poskytovatele je díky eIDAS nově pod sankcí až 2 mil. Kč zavedena poměrně obecná povinnost spočívající v přijetí vhodných technických a organizačních opatření k řízení rizik ohrožujících bezpečnost.

Za porušení oznamovací povinnosti (do 24 hod. vyrozumět orgán dohledu o každém narušení bezpečnosti, nebo ztrátě integrity)  hrozí pokuta až ve výši 1 mil. Kč.

 
 
 
 
 
 
 

Vyžádejte si certifikační audit u TAYLLORCOX!

Vyžádat nabídku
Případové studie
1
Certifikace *
 

2
E-mail *
*

3
Společnost

4
Orientační počet zaměstnanců?
+
-

5
Telefon

6
Stát
v
 

Captcha:
*
Odeslat
(*) Required Field