LANGUAGE

EN

Dotazy? Volejte, mailujte..

+420 222 553 101

cz@tayllorcox.com

Hledáte řešení na míru? Rádi připravíme individulní řešení!
Submit >

PROVĚRKA | NBU


NBU + NATO

Bezpečnostní prověrka fyzických osob i organizací

Chci získat NBU prověrku Správa prověrky u TAYLLORCOX

Nejrychlejší kontakt

Rozsah prověrky připravíme na míru potřebám organizace.

Volejte: +420 222 553 101

 

NBU dle zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Osoby, které budou vykonávat činnost, jejímž zneužitím by mohlo dojít k ohrožení zájmu České republiky – tzv. „citlivou činnost“, musí mít platnou bezpečnostní prověrku. Bezpečnostní prověrku NBÚ může získat osoba, která splňuje následující předpoklady: způsobilost k právním úkonům, minimálně 18 let, bezúhonnost a další způsobilost.

Bezpečnostní prověrky se člení dle rozsahu utajení V- VYHRAZENÉ; D – DŮVĚRNÉ; T - TAJNÉ, příp. PT - PŘÍSNĚ TAJNÉ. Dle platného zákona č.412/2005 Sb. je možné žádat o provedení bezpečnostního řízení, které může mít dvojí formu přístupu k utajovaným informacím. V prvém případě organizace (podnikatel) žádá na NBÚ „prověrku“ na tzv. seznamování (§ 20 odst. 1 písm. b) zák. č. 412/2005 Sb.), nebo žádá i bezpečnostní prověrku na tzv. seznamování, vznik a ukládání utajovaných informací (§ 20 odst. 1 písm. a) zákona.

Certifikace NBU ve třech krocích

Prověrka může mít dvojí formu přístupu k utajovaným informacím (UI). Seznamování se s UI (§ 20 odst. 1 písm. b) zák. č. 412/2005 Sb.) nebo tzv. Seznamování, vznik a ukládání UI (§ 20 odst. 1 písm. a) zák. č. 412/2005 Sb.), tj. i režimové pracoviště pro práci s UI - zabezpečená místnost s ochrannými prvky dle přísl. předpisů NBÚ.  • Bezpečnostní dokumentace

    V kvalitě a souladu s prováděcími předpisy příslušného stupně utajení dle požadavků zák. č. 412/2005 Sb.

  • Školení fyzických osob

    U kterých se předpokládá, že se v rámci plnění svých pracovních úkolů budou dostávat do styku s utajovanými informacemi.

  • Zastupování před NBÚ

    Po celou dobu bezpečnostního řízení až do vydání osvědčení NBÚ včetně ročních hlášení příp. doplňků, pokud si je vyžádá.

Fakta o bezpečnostní prověrce NBU

Příprava na bezpečnostní řízení vyžaduje kromě formálních náležitostí, jako je podání žádosti, zpracování bezpečnostního dotazníku organizace a fyzických osob, zdůvodnění potřebnosti. Vše se odvíjí od požadovaného stupně utajení.

Rozsah zpracovávané dokumentace

Bezpečnostní dotazník:  včetně zdůvodnění žádosti podnikatele podle vyhl. č. 405/2011 Sb. Jde o základní dokumenty pro zahájení řízení s NBÚ. Personální bezpečnost:  směrnice upravující způsob výběru a prověřování fyzických osob pro přístup k utajovaným informacím. Administrativní bezpečnost:  předpisy pro příjem, evidenci, distribucí a další formy nakládání s utajovanými dokumenty, vč. skartace. Zpracování projektu Fyzické bezpečnosti:  klíčový a provozní řád, krizový plán pro případ mimořádných událostí. Bezpečnostní dokumentace podnikatele: zahrnující analýzu rizik, včetně opatření k eliminaci. Dále specifikaci UI, ke kterým můžete mít přístup.

Zpracování utajovaných informací v informačním systému

Bezpečnostní dokumentace informačního systému, (tj. projektová bezpečnostní dokumentace a provozní bezpečnostní dokumentaci informačního systému) podle požadavku zák. č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti ve znění pozdějších předpisů a vyhl. NBÚ č. 523/2005 Sb.Jak dlouho trvá vyřízení bezpečnostní prověrky?

Podle ust. § 117 zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění je NBÚ povinno řízení o vydání osvědčení pro stupeň utajení „D“ – DŮVĚRNÉ ukončit u žádosti podnikatele do 6 měsíců od doručení žádosti podnikatele a do 2 měsíců ode dne doručení žádosti fyzické osoby.

U řízení o vydání osvědčení pro stupeň utajení st. „T“ – TAJNÉ je NBÚ povinno ukončit řízení u žádosti podnikatele do 8 měsíců od doručení žádosti podnikatele a do 6 měsíců ode dne doručení žádosti fyzické osoby.

U řízení o vydání osvědčení pro stupeň utajení st. „PT“ – PŘÍSNĚ TAJNÉ řešíme individuálně s ohledem na rozsah, předmět a počet fyzických osob.Příprava na bezpečnostní prověrku je vždy zcela individuální a zároveň sofistikovaný projekt, který trvá řádově několik měsíců.

Právě proto je nutné pracovat systematicky, neboť každá chyba, či nedorozumění komplikuje proces úspěšného vydání bezpečnostní prověrky. Co vše je součástí přípravy na certifikaci NBU (nebo NATO) u TAYLLORCOX?

:: Kompletní zpracování požadované dokumentace podnikatele (společnosti);

:: Metodická a praktická pomoc a účast při zpracování bezpečnostního dotazníku žadatele (společnosti) a příslušných příloh k němu;

:: Zpracování žádosti společnosti o bezpečnostní prověrku, vč. požadovaných čestných prohlášení a dalších příloh;

:: Metodická a praktická pomoc a účast při zpracování bezpečnostního dotazníku žadatelů (do 3 fyzických osob, vč. tzv. odpovědné osoby) a příslušných příloh k němu;

:: Zpracování žádosti vybraných fyzických osob (zaměstnanců) o bezpečnostní prověrku, vč. požadovaných čestných prohlášení a dalších příloh;

:: Školení vybraných osob v problematice utajovaných informací a jejich ochrany,

:: Zajištění průběžného kontaktu a komunikace s pracovníky NBÚ po dobu řízení o vydání osvědčení.FAQ certifikace NBU, NAT0

  Jaký druh prověrky potřebuji?
O tom, jaký „druh prověrky“ a jaký stupeň utajení je pro Vaši organizaci nejvhodnější je nejlépe uskutečnit předchozí schůzku s pracovníky a představiteli organizace, kteří by měli mít tuto oblast v budoucnu na starosti.

Zákon umožňuje požádat buď o formu přístupu k utajované informaci podle ust. § 20 odst. 1 písm. b) zákona formou pouhého „seznamování“ s utajovanými informacemi nebo podle ust. § 20 odst. 1 písm. a) zákona pro přístup k utajované informaci formou vytváření a ukládání (vč. seznamování). 


  Jaká je role auditorské spol. TAYLLORCOX?
Budeme vás „provázet“po celou dobu bezpečnostního řízení až do vydání osvědčení pro, a to i po odevzdání kompletní dokumentace na NBÚ, a to formou metodické spolupráce a faktického provádění příp. doplňků, pokud si je NBÚ dodatečně vyžádá.
  Potřebuji režimové pracoviště pro ukládání informací?
V případě přístupu k utajovaným informacím podle ust. § 20 odst. 1 písm. a) zákona pak žadatel musí (kromě kompletní dokumentace v rozšířené verzi) vybudovat i režimové pracoviště pro práci s utajovanými dokumenty (tj. zabezpečenou místnost vybavenou trezorem a dalšími ochrannými prvky dle přísl. předpisů NBÚ v závislosti na požadovaném stupni bezpečnostní prověrky).
  Může se realizovat prověrka organizace i fyzických osob zároveň?
Příprava jednotlivých fyzických osob na bezpečnostní řízení bude určitě probíhat souběžně s přípravou podnikatele s tím, že není nezbytné podávat žádosti fyzických osob na NBÚ současně a v termínu, kdy se podává i žádost podnikatele (to neplatí pro tzv.  odpovědnou osobu, jejíž žádost by měla být podána současně se žádostí organizace). 
 
 
 
 
 
 

Vyžádat nabídku
Případové studie