V globálním světě hledá spotřebitel i obchodní partner eticky odpovědný protějšek. Certifikací na normu SA 8000 zvyšujete důvěru vůči vaší společnosti u všech, se kterými přijdete do kontaktu.

Standard SA 8000 certifikuje odpovědné řízení lidských zdrojů, např. dodržování pracovní doby, bezpečnosti práce nebo mzdové politiky.

TAYLLORCOX získal statut certification bodie jako nezávislá auditorská společnost zaměřená na certifikaci organizací a jejich procesů. Jsme držiteli platné akreditace od IAF (International Accreditation Forum), náš certifikát je mezinárodně uznávaný.

Learn more about certification options